Novinky

21.07.2015 00:00
Sme lacnejší ako konkrétne banky. Poznáme problémy s bývaním zo všetkých strán. Okrem poistenia vašej nehnuteľnosti vám teraz pomôžeme zabezpečiť aj jej kúpu.   Prečo hypotéku od Allianz - Slovenskej poisťovne?  
05.09.2014 00:00
Rizikové životné poistenie teraz so zľavou 30%.    Zabezpečte seba a svojich blízkych!   V každodennom živote sme trvalo vystavení rizikám, ktoré môžu priniesť stratu finančnej stability a ohroziť dovtedajší životný štandard.   Preto najlepšie riešenie...
01.07.2014 00:00
Moja Farbička - už aj investičné životné poistenie. V programe Moja Farbička pre tvorbu finančnej rezervy môžte zvoliť kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie.   Práve možnosť zvoliť si kapitálové životné poistenie s garantovanou poistnou...
27.03.2014 00:00
Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku. Informujte sa, neváhajte kontaktovať nás.
24.03.2014 00:00
Baby karta zadarmo pre Vaše dieťa zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Baby karta zadarmo sa vydáva k dojednanému poisteniu FARBIČKA pre deti . Informujte sa,...
03.01.2014 00:00
Využite zľavu až 20 % (podľa počtu dojednaných pripoistení) za pripoistenia v novodojednanej poistnej zmluve programu Flexi Život,  programu MôJ Život,  programu Farbička. Informujte sa, neváhajte kontaktovať nás.      
02.01.2014 00:00
/upravené 01.07.2014/ Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom. Poistenie je určené pre klientov so začiatkom poistenia vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov...
19.11.2013 00:00
Každý z nás už raz zažil, alebo ešte len zažije nepredvídanú situáciu, kedy sa čas akoby zastaví a nám sa úplne zmenia životné priority. V takejto chvíli vás finančne podrží poistenie kritických chorôb. Ak si od 1. novembra do 31. decembra 2013 uzatvoríte zmluvu na životné poistenie, môžete využiť...
01.04.2013 00:00
Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom, ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach. Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné...
03.03.2013 00:00
Poistenie ONA a ON si môžete vyskladať podľa svojich individuálnych potrieb. S poistením získavate potrebnú flexibilitu a garanciu. Výšku poistnej sumy si môžete pravidelne meniť. V poistení kritických chorôb poisťovňna vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej poistnej sumy,...
1 | 2 >>

Novinky

21.07.2015 00:00
Sme lacnejší ako konkrétne banky. Poznáme problémy s bývaním zo všetkých strán. Okrem poistenia vašej nehnuteľnosti vám teraz pomôžeme zabezpečiť aj jej kúpu.   Prečo hypotéku od Allianz - Slovenskej poisťovne?  
05.09.2014 00:00
Rizikové životné poistenie teraz so zľavou 30%.    Zabezpečte seba a svojich blízkych!   V každodennom živote sme trvalo vystavení rizikám, ktoré môžu priniesť stratu finančnej stability a ohroziť dovtedajší životný štandard.   Preto najlepšie riešenie...
01.07.2014 00:00
Moja Farbička - už aj investičné životné poistenie. V programe Moja Farbička pre tvorbu finančnej rezervy môžte zvoliť kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie.   Práve možnosť zvoliť si kapitálové životné poistenie s garantovanou poistnou...
27.03.2014 00:00
Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku. Informujte sa, neváhajte kontaktovať nás.
24.03.2014 00:00
Baby karta zadarmo pre Vaše dieťa zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Baby karta zadarmo sa vydáva k dojednanému poisteniu FARBIČKA pre deti . Informujte sa,...
03.01.2014 00:00
Využite zľavu až 20 % (podľa počtu dojednaných pripoistení) za pripoistenia v novodojednanej poistnej zmluve programu Flexi Život,  programu MôJ Život,  programu Farbička. Informujte sa, neváhajte kontaktovať nás.      
02.01.2014 00:00
/upravené 01.07.2014/ Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom. Poistenie je určené pre klientov so začiatkom poistenia vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov...
19.11.2013 00:00
Každý z nás už raz zažil, alebo ešte len zažije nepredvídanú situáciu, kedy sa čas akoby zastaví a nám sa úplne zmenia životné priority. V takejto chvíli vás finančne podrží poistenie kritických chorôb. Ak si od 1. novembra do 31. decembra 2013 uzatvoríte zmluvu na životné poistenie, môžete využiť...
01.04.2013 00:00
Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom, ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach. Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné...
03.03.2013 00:00
Poistenie ONA a ON si môžete vyskladať podľa svojich individuálnych potrieb. S poistením získavate potrebnú flexibilitu a garanciu. Výšku poistnej sumy si môžete pravidelne meniť. V poistení kritických chorôb poisťovňna vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej poistnej sumy,...
1 | 2 >>