Mužov zaujíma

Všetci chceme slobodu a istoty. Ženy, muži, deti, mladší, starší, seniori. Sloboda a istota nie sú tými istými ideálmi. V skutočnosti sú sloboda a istota častokrát svojimi presnými protikladmi. So slobodou strácame istoty.

Pýtali sme sa žien: ,,Čo je pre vás dôležité, čo od života očakávate?,, 
Z odpovedí ... ,,zdravie, láska, životný partner, deti, istoty.,, 
 
Istoty pramenia z vnútorného potenciálu každého z nás. Istoty sú ovplyvnené rodinou, prostredím v ktorom sme dospeli, vzdelaním a najmä našim vlastným vnútorným životným potenciálom. Niektoré istoty si vieme zabezpečiť vzájomnou spoluprácou. Spolupráca v rodine, priatelia, v zamestnaní, v podnikaní, a aj poistením, komerčným poistením. Naša práca je práve o poistení. Poistenie aby vždy bol dostatok finančných možností. Dostatok financií pre vás v neplánovaných životných situáciach keď sa naplnia riziká života: v čase choroby, liečenia, nezamestnanosti. Dostatok financií pre vás aj v cielených životných situáciach: finančné zabezpečenie štúdia vášho dieťaťa, zabezpečenie pre vykročenie do samostatného života vášho dieťaťa, zabezpečenie vašich vlastných osobných cieľov, vaše finančné zabezpečenie v poproduktívnom veku - váš dôchodok.
 

Novinka:

Poistenie Allianz Best Doctors

Viac tu: https://www.financny-poradca.com/news/allianz-best-doctors/