E-BOOK zadarmo

 
Cenné informácie, ktoré ušetrili peniaze už mnohým klientom.
Čo by som mal vedieť pred uzavretím životného poistenia? 
Na čo sa pýtať a na čo nezabudnúť? Stiahnite si E-book zadarmo!
 

Program Flexi Život

 
Program životného poistenia pre dospelých Flexi Život ponúka:
 
Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
Kapitálové životné poistenie s pevnou dobou výplaty
Kapitálové životné poistenie na dožitie
Rizikové životné poistenie
Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
Úrazové poistenie
Pripoistenie kritických chorôb
Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
Poistenie ušlého zárobku
Pripoistenie chirurgického zákroku
Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
Doktor+
 
Životné a úrazové poistenie si môžete uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku si môžete uzatvoriť spolu s niektorým zo životných poistení.
Poistné môžete uhrádzať ročne, polročne, štvrťročne, mesačne a jednorazovo. Pri inom ako mesačnom spôsobe platenia poistného získate zľavu.
 
Na jednej poistnej zmluve sa možu poistiť až 2 dospelé osoby.
 
Využite zľavu až 20 % (podľa počtu dojednaných pripoistení) na poistnom za pripoistenia dojednané v novodojednanej poistnej zmluve.
 
Ktoré poistenia a pripoistenia sú vhodné pre vašu životnú situáciu?