Pre dôchodcu

Vo vyššom veku sme menej pohybliví, môže sa znížiť predvídavosť sme zraniteľnejší. Riziko úrazu v seniorskom veku je väčšie.

Poistením v dôchodkovom veku si chránite Váš príjem, dôchodok a vytvorené finančné rezervy. Poistenie pre seniorov kryje poisteného v prípade úrazu, dní liečenia po úraze, hospitalizácie po úraze, trvalých následkov po úraze. Poistenie kryje aj riziko úmrtia následkom úrazu. V poistení sa vytvára finančná rezerva dôležitá pre poisteného vo vyššom veku. Pre prípad nedožitia výplata z poistenia je realizovaná Vami určenej osobe uvedenej v zmluve.

V prípade akýchkoľvek otázok nás  neváhajte kontaktovať.

Novinka:

Poistenie Allianz Best Doctors

Viac tu: https://www.financny-poradca.com/news/allianz-best-doctors/