E-BOOK zadarmo

 
Cenné informácie, ktoré ušetrili peniaze už mnohým klientom.
Čo by som mal vedieť pred uzavretím životného poistenia? 
Na čo sa pýtať a na čo nezabudnúť? Stiahnite si E-book zadarmo!
 
 

Allianz Best Doctors

 

Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom, ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

V prípade, že poistenej sa potvrdí diagnóza, na ktorú sa vzťahujú liečebné postupy kryté poistením Allianz Best Doctors odporučí sa mu najvhodnejší typ liečby, či operácia v najkvalitnejších zdravotníckych zariadeniach na svete. Všetko, úhrada celkových výdavkov za liečbu, či chirurgický zákrok na špecializovanej klinike v zahraničí, vrátane nákladov na cestu a ubytovanie pre poistenú osobu, jednu sprevádzajúcu osobu a darcu za vás až do výšky 2 miliónov eur hradí naša poisťovňa.
 
Vy sa môžete sústrediť len na svoje liečenie, všetky detaily vybavíme za vás.
 
Cena za poistenie pre dospelú osobu: vstupný vek 19 - 60 rokov, 168 EUR ročne.
Počítajme cenu na deň: 168 EUR/365 dní = 0,46 EUR/deň.
 
Cena za poistenie pre dieťa: vsutpný vek 2 týždne až 18 rokov, 68 EUR ročne k existujúcej zmluve poistenia osôb. 
Počítajme cenu na deň: 68 EUR/365 dní = 0,186 EUR/deň.
 
Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby:
  • liečbu zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu,
  • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
  • náhradu srdcovej chopne, celkovú náhradu jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
  • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach,
  • transplantáciu orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň.
 

Ako to celé vlastne funguje?

Keď vám diagnostikujú závažnú chorobu, na ktorú sa vzťahujú liečebné postupy kryté vaším poistením, stačí zavolať na bezplatnú Infolinku 0800 122 222 Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá zabezpečí váš kontakt so spoločnosťou Best Doctors.
 
Spoločnosť Best Doctors od vás vyžiada kompletnú zdravotnú dokumentáciu súvisiacu s vašou diagnostikovanou chorobou a pridelí vám osobu, ktorá vás bude sprevádzať celým procesom.
 
Spoločnosť Best Doctors nájde najvhodnejšieho svetovo uznávaného odborníka pre váš prípad a nechá ho vypracovať odborný lekársky posudok na vašu diagnózu.
 
Ak máte platnú poistku, ste po čakacej dobe a váš zdravotný prípad je krytý poistením Allianz Best Doctors, potvrdíme vám, že ide o poistnú udalosť.
 

Spoločnosť Best Doctors vám zašle zoznam odporúčaných centier v zahraničí. Následne po vašom výbere, sa spoločnosť Best Doctors skontaktuje s príslušným zdravotníckym zariadením, dohodne stretnutia s lekármi a zabezpečí všetky služby zdravotnej starostlivosti súvisiace s liečbou vašej diagnózy.

Viac informácií nájdete na www.allianzbestdoctor.sk

Poistenie Allianz Best Doctors je pripravené v spolupráci so spoločnosťou Best Doctors Services, S.L.U., C /Almagro 36-1, 28010 Madrid, Spain, VAT number B - 86661857, ktorá poskytuje služby InterConsultation a FindBestCare.