E-BOOK zadarmo

 
Cenné informácie, ktoré ušetrili peniaze už mnohým klientom.
Čo by som mal vedieť pred uzavretím životného poistenia? 
Na čo sa pýtať a na čo nezabudnúť? Stiahnite si E-book zadarmo!
 
 

Poistenie Senior

 
Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.
Poistenie je určené pre klientov so začiatkom poistenia vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku.
Poistenie je vhodné aj pre tých, ktorí boli v minulosti z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu z poistenia odmietnutí. Pri dojednávaní programu Senior neposudzuje sa zdravotný stav poisteného.
 
Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. 
Pre prípad úmrtia poisteného, rodina poisteného seniora je krytá na poistnú sumu až 3.000 EUR.
 
Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či dojednanie poistenia Senior Asistencie.
 
Program Senior ponúka: 
- Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
- Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
- Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10%
- Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
- Senior Asistencia
- Poistenie za mimoriadne poistné
 
Poistenie Senior Asistencia vám zabezpečí poskytnutie pomoci, v prípade neočakávanej situácie, ktorá nastala v dôsledku choroby alebo úrazu a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici. Podmienkou je hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby, pobyt v nemocnici aspoň cez jednu polnoc.
 
Poistenie Senior Asistencia poskytne poistenému služby:
/ cena za Senior Asistencia - iba 1 EURO mesačne k základnému programu SENIOR / 
- Informačné služby, poradňa praktického lekára, informácie o preventívnej starostlivosti na území SR, informácie o liečivách dostupných na území SR, informácie pre pozostalých
- Preprava po hospitalizácii
- Preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a späť
- Rehabilitácia po hospitalizácii
- Kontrola domácnosti počas hospitalizácie
- Asistencia, výpomoc v domácnosti po hospitalizácii, veľmi dôležité
                                  10 hodín denne opakovane, prvé dni po hospitalizácii.