- váš čas sú vaše možnosti 
    - problém je, že si myslíte, že máte dosť času
 
 

3. pilier dôchodkového sporenia, prieskum

- Váš nasporený súkromný dôchodok
 
 

Čo hovorí prieskum

https://profit.etrend.sk/dennik/kolko-nasporit-na-dochodok.html

 

- U mladých Slovákov badať väčší záujem o prípravu na dôchodok.

- Dôležitejším ako vek sa stáva výška príjmov občana.

- Mladšie generácie uprednostňujú vlastné úspory, kým starší sa spoliehajú viac na penziu.

- Len 18 percent mladých Slovákov sa spolieha na penziu.

- Až 80 percent pracujúcich, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, sa spolieha výlučne na štátnu penziu.

- Takmer tri štvrtiny Slovákov si myslia, že odchodom do dôchodku im vzniknú finančné problémy.

- Viac ako polovica očakáva stratu spoločenského postavenia.

- Až 72 percent terajších slovenských dôchodcov zažíva nedostačujúci príjem z dôchodku.

 
..............................................................................................
https://profit.etrend.sk/dennik/kolko-nasporit-na-dochodok.html