Dôchodkové sporenie 

- váš čas sú vaše možnosti 
    - problém je, že si myslíte, že máte dosť času
 
 
Dôchodkové sporenie na slovensku zabezpečuje:
- povinný systém dôchodkového zabezpečenia, 
    I. pilier    (Sociálna poisťovňa) a
    II. pilier (Dôchodková správcovská spoločnosť - DSS)
 
- dobrovoľný systém súkromného sporenia, III. pilier.
 
 
Dobrovoľný systém súkromné dôchodkové sporenie, III. pilier  má rastúci význam.
Iste si už aj Vy uvedomujete nevyhnutnosť mať vlastné súkromné dôchodkové sporenie. Súkromné sporenie bez obmedzujúcich pravidiel štátu.
Súkromné, Vaše individuálne sporenie podľa Vami zvolených pravidiel.