E-BOOK zadarmo

 
Cenné informácie, ktoré ušetrili peniaze už mnohým klientom.
Čo by som mal vedieť pred uzavretím životného poistenia? 
Na čo sa pýtať a na čo nezabudnúť? Stiahnite si E-book zadarmo!
 
 

Program Moja Farbička

S poistením Moja Farbička zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti.
Poistenie pre deti Moja Farbička je komplexný program pre deti, ktoré ako jediné na trhu, chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov.
 
V programe Moja Farbička pre tvorbu finančnej rezervy môžte zvoliť kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie.
 
..
 

Moja Farbička - kapitálové životné poistenie.

Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. V prípade, že sa rozhodne študovať na univerzite, podnikať, alebo sa zosobášiť, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%.

 

Poistenie Moja Farbička vám umožňuje platiť poistné priebežne alebo zaplatiť jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku. V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, ziskate zľavu oproti mesačnej platbe vo výške až 8%!

 

Moja Farbička - investičné životné poistenie.

Kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Vlastnosti a možnosti investičného životného poistenia v programe Moja Farbička sú zhodné s vlastnosťami a možnosťami v programe Môj Život.
..
 

Na jednej poistnej zmluve Moja Farbička sa s dieťaťom spolu môžu poistiť až 2 dospelé osoby, – rodičia, starí rodičia alebo ktokoľvek iný, aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Poistenie Moja Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú strata či invalidita rodičov. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Bezplatná Baby karta ku kapitálovému životnému poisteniu alebo investičnému životnému poisteniu zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Poistenie Moja Farbička ponúka širokú škálu pripoistení nielen pre dieťa, ale aj pre jednu alebo dve dospelé osoby.

Poistenie dieťaťa:

Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)
Smrť následkom úrazu
Denné odškodné počas liečenia úrazu
Denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu
Poistenie kritických chorôb
Zodpovednosť za škodu
Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
Doktor+
 
Poistenie dospelých:
 
Smrť s výplatou anuity
Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)
Úrazová smrť s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
Nezamestnanosť a pracovný úraz s následkom smrti
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 
Využite zľavu až 20 % (podľa počtu dojednaných pripoistení) na poistnom za pripoistenia dojednané v novodojednanej poistnej zmluve.
 
Ktoré poistenia a pripoistenia sú vhodné pre vašu životnú situáciu?
 
Viac informácií nájdete na