1. pilier dôchodkového sporenia

 

Povinný systém dôchodkového zabezpečenia tvoria I. pilier (Sociálna poisťovňa) a  II. pilier (Dôchodková správcovská spoločnosť - DSS) , do ktorých občan platí zákonom stanovené poistné. V rámci povinného dôchodkového zabezpečenia si môžu občania vybrať dve z možností:

  1. dôchodkovo sa zabezpečiť účasťou len v I. pilieri, to znamená odvádzať na starobné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne 18% z vymeriavacieho základu. Váš dôchodok v budúcnosti budú Vám vyplácať podľa pravidiel, ktoré budú známe až v čase vášho dôchodku.

  2. dôchodkovo sa zabezpečiť účasťou v I. pilieri a aj v II. pilieri, to znamená odvádzať 18% povinných odvodov na starobné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, ktorá postúpi 4% povinných odvodov na osobný dôchodkový účet v DSS