Výpočet dôchodku

- váš čas sú vaše možnosti 
    - problém je, že si myslíte, že máte dosť času -
 
 
Musím sporiť?
Áno, Vy tiež potrebujete sporiť.
 
- Váš súkromný nasporený dôchodok
 
Dobrovoľný systém súkromné dôchodkové sporenie, III. pilier má rastúci význam.
Iste si už aj Vy uvedomujete nevyhnutnosť mať vlastné súkromné dôchodkové sporenie. Súkromné sporenie bez obmedzujúcich pravidiel štátu.
 
Súkromné, Vaše individuálne sporenie, súkromné dôchodkové sporenie III. pilier podľa Vami zvolených pravidiel.
 
Musím sporiť? 
Veď štát sa o mňa na starobnom dôchodku postará. 
Alebo sa štát nepostará?
 
Nepriaznivý demografický vývoj (v porovnaní s minulosťou rodí sa menej detí a dožívame sa vyššieho priemerného veku) negatívne prismieva k tomu, že na odvodoch do sociálej poisťovne sa podiela stále menší počet ľudí v produktívnom veku a rastie počet ľudí, poberateľov starobného dôchodoku. 
 
Požadujeme nižšie odvody do povinného systému dôchodkového zabezpečenia, nižšiu odvodovú povinnosť do sociálnej poisťovne, ale starobné dôchodoky by sme chceli väčšie. Nuplynie veľa času, a na starobné dôchodoky od štátu nebudú peniaze.
 
Štátny dôchodok v budúcnosti Vám budú vyplácať podľa pravidiel, ktoré budú známe až v čase vášho dôchodku. Už dnes je sociálna poisťovňa v deficite. Na aktuálne výplaty starobných dôchodkov si sociálna poisťovňa už dnes z podstatnej časti požičiava. 
 
Potrebujem sporiť? Ja, ÁNO, viem, že potrebujem sporiť.
A Vy? 
ÁNO, Vy tiež potrebujete sporiť.
 
Potrebujete sporiť,
    - problém je, že si myslíte, že máte dosť času -
 
 
Koľko peňazí budem potrebovať na dôchodku ?
Koľko peňazí potrebujem už teraz sporiť?