Poistenie Senior

02.01.2014 00:00

/upravené 01.07.2014/

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.
Poistenie je určené pre klientov so začiatkom poistenia vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku.
Poistenie je vhodné aj pre tých, ktorí boli v minulosti z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu z poistenia odmietnutí. Pri dojednávaní programu Senior neposudzuje sa zdravotný stav poisteného. Viac informácií ...