Poistenie Farbička. Jednorazové poistné úrazového poistenia sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.

27.03.2014 00:00

Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.

Informujte sa, neváhajte kontaktovať nás.