Allianz Best Doctors

01.04.2013 00:00
Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom, ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby:

  • liečbu zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu,
  • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu), 
  • náhradu srdcovej chopne, celkovú náhradu jednej alebo viacerých srdcových chlopní, 
  • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, 
  • transplantáciu orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň. 
Poistenie Allianz Best Doctors je pre dospelých a deti.  Viac informácií ... 
 

Neváhajte nás kontaktovať.