Baby karta zadarmo pre Vaše dieťa, poistenie liečebných nákladov v zahraničí

24.03.2014 00:00

Baby karta zadarmo pre Vaše dieťa zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Baby karta zadarmo sa vydáva k dojednanému poisteniu FARBIČKA pre deti .