Stále sa máme čo učiť ...

26.09.2014 00:00

Aký je rozdiel medzi anglickou a sicílskou poisťovňou? 
V anglickej poisťovni vám na základe štatistík povedia, koľko ľudí zomrie. 
V sicílskej vám povedia aj ich mená.