Pozor na detské úrazy

29.08.2014 00:00

/zdroj textu: viď koniec článku /

 

1. Najviac detských úrazov je v októbri, najmenej v januári

2. 40 percent  úrazov sa stane na ihrisku či turistike

3. Najčastejšie úrazy sú zlomeniny a vyrazenia zubov

 

Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje zvýšený počet nahlásených detských úrazov na jeseň, po návrate detí do školských lavíc.

 

Viac úrazov cez školský rok

 

V počte nahlásených detských úrazov dominujú prvé školské mesiace. V októbri ich bolo nahlásených takmer 1 000, čo prevýšilo aj letné mesiace. Tie sú v počte zranení na druhom mieste. Zaujímavosťou je, že najmenej úrazov sa stane v zimných mesiacoch január a február.

 

Bez ohľadu na ročné obdobie, Allianz – SP eviduje najviac zranení u detí počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa stane až 40 percent z celkového počtu týchto poistných udalostí. Úrazy, ktoré sa stanú v škole, predstavujú 16 percent a približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu či pri jazde na bicykli.

 

Najčastejšie detské úrazy

 

Najbežnejšie úrazy u detí sú zlomeniny, vyrazenia zubov, úrazy hlavy a popáleniny. Najvyššie poistné plnenia však poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami.

 

Počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa, 10-ročné deti sa teda zrania častejšie ako 3-ročné. Staršie deti už na rodičovské rady príliš nedajú, sú často bez dozoru a viac športujú.

 

Podľa štatistík sa častejšie zrania chlapci ako dievčatá, ktoré sú opatrnejšie a menej riskujú.

...

Zdroj textu: https://www.facebook.com/notes/allianz-slovenska-poistovna-a-s/pozor-na-detsk%C3%A9-%C3%BArazy/700799329990911