Citáty

16.03.2013 00:00
Váš čas sú vaše možnosti. Problém je, že si myslíte, že máte dosť času.
. ( Lao-c’ )
 
Zmyseľ života
Aký je zmyseľ života? Byť šťastný a užitočný.
. ( Dalajláma )
 
Vždy čiň dobro. Niektorých ľudí to poteší a zbytok ohromí.
. ( Mark Twain )
 
Nič neni také vážne, aby sa na tom nedalo zasmiať.
. ( Bill Hicks )
 
Fakty neprestanú existovať len pre to, že ich ignorujeme.
. ( Aldous Huxley )
 
Pozerajte sa na riešenie, nikdy na problém.
. ( Donald J. Trump )
 
Všetko je v myslení. Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou svojich myšlienkových postojov.
. ( William Blake )
 
Chcem mať odvahu - zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem.
Chcem mať silu - uniesť veci ktoré sa zmeniť nedajú.
Chcem mať múdrosť, vedieť jedno od druhého odlíšiť.
. ( anonym )
 
Múdrosť sa prejavuje predovšetkým schopnosťou klásť otázky.
. ( Ferdinando Galiani )
 
Deväť desatín múdrosti je byť múdry včas.
. ( anonym )
 
 
Dôvera je najvyššou formou ľudskej motivácie.
. ( Covey )